Posted by ViddasVeidemann

ViddasVeidemann

 

Viddas Veidemann org.nr. 983 737 749 er en samisk reiselivsbedrift som holder til i Kautokeino i hjertet av Finnmarksvidda. Bedriften ble stiftet oktober 2001. Bedriften eies og drives av Johan Anders Somby, Kautokeino.

Viddas Veidemann ønsker å gi interesserte muligheten til å ”leve” som fangstmann på samisk vis. Opplev den barske naturen, der henting av vann eller sørge for brensel kan være en livsnødvendighet for å berges. Samtidig har man mulighet for å samle opp krefter eller ”ladde batteriene” for å kunne møte en ny krevende hverdag i arbeidslivet. Denne muligheten får man ved deltakelse på en av våre turer. I en tid hvor storsamfunnet stadig krever mer av den enkelte, i form av intensive arbeidsdager og en maset hverdag, hvor man forventer at den enkelte skal ha overskudd til både jobb og hjem, kan en slik tur være medisin i sjela di.

Våre turer starter med at vi legger igjen alt av armbåndsur, tidsplanleggere, mobiltelefoner og lignende. Vi som arrangører, sørger for kontroll med tiden, vi vet når flyene går.

GLEM TIDEN! VI ER I SAMELAND!